Protecția datelor

Protecția datelor

A. Generalități

Dussmann Stiftung & Co. KGaA și companiile sale asociate (denumite în cele ce urmează „Dussmann”) tratează cu foarte mare seriozitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și respectă dispozițiile legii privind protecția datelor. Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai în contextul necesar scopului aferent. Angajații noștri sunt obligați să păstreze confidențialitatea, precum și să respecte prevederile legale de protecție a datelor în conformitate cu dispozițiile legale.

În cele ce urmează explicăm tipul de informații pe care le înregistrăm, modul în care sunt utilizate aceste informații și cum vă puteți exercita drepturile. Puteți accesa și tipări declarația de protecție a datelor în orice moment, prin intermediul tab-ului „Protecția datelor” de la subsolul oricărei pagini.

Această declarație generală de protecție a datelor este valabilă pentru toate paginile web ale Dussmann Group (inclusiv paginile web ale Kursana GmbH, Dresdner Kühlanlagenbau GmbH și HEBO Aufzugstechnik GmbH), aparițiile noastre pe rețelele de socializare, comunicarea prin e-mail și aplicațiile mobile pentru smartphone și alte dispozitive. Pe lângă datele generale și informațiile obligatorii, am rezumat pentru dumneavoastră informații suplimentare individuale de protecție a datelor pentru paginile web individuale ale Dussmann Group. 

Pe pagina web kulturkaufhaus.de trebuie avute în vedere informații individuale de protecție a datelor. 

Pentru întrebări vă rugăm să vă adresați oficiului responsabil menționat mai jos, urmați link-urile existente și/sau consultați informații suplimentare pe pagini terțe. Bineînțeles că datele noastre de contact le găsiți și în caseta tehnică.

1. Operator

Operator pentru prelucrarea datelor este

Dussmann Stiftung & Co. KGaA
Friedrichstraße 90
10117 Berlin

O listă a companiilor afiliate o puteți accesa aici. În măsura în care vă adresați prin intermediul paginii de internet sau printr-o altă modalitate uneia din companiile asociate, atunci această companie este operatorul.

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor:
Dussmann Stiftung & Co. KGaA
Responsabil cu protecția datelor
Friedrichstraße 90
10117 Berlin

2. Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt toate informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă (de exemplu numele dumneavoastră real, adresa dumneavoastră sau numărul dumneavoastră de telefon).

Categoriile speciale de date cu caracter personal sunt o subgrupă special protejată a datelor cu caracter personal și sunt descrise în art. 9 din Regulamentul general de protecție a datelor (RGPD). Acestea includ, printre altele, date privind sănătatea și date biometrice.

În principiu, colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră. Cu excepția cazului în care dumneavoastră acordați consimțământul dumneavoastră pe altă cale. Noi prelucrăm datele cu caracter personal transmise electronic de dumneavoastră, precum și informațiile pe care le înregistrăm în scris sau telefonic la utilizarea dumneavoastră a paginilor noastre de internet sau pe durata convorbirilor telefonice cu angajații noștri. Acest lucru are loc numai în cadrul prestării și gestionării serviciilor noastre, precum și pe baza formularelor de contact completate de dumneavoastră sau a corespondenței. 

3. Accesul terților la datele dumneavoastră cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de către noi înșine – în măsura în care noi nu am exclus în mod explicit acest lucru – inclusiv de către alte companii din concernul Dussmann Group sau de către companii prestatoare de servicii autorizate de noi. În ultimele două cazuri, ne asigurăm că respectivele companii ale concernului, respectiv companiile prestatoare de servicii, respectă dispozițiile legale relevante de protecție a datelor și obligațiile care rezultă din aceste indicații privind protecția datelor. 

Transmiterea datelor cu caracter personal fără consimțământul dumneavoastră se efectuează numai către oficiile naționale cu drept de acces, în măsura în care suntem obligați în baza dispozițiilor legale sau unei hotărâri judecătorești (art. 6 alin. 1 lit. c) RGPD).

În plus, o transmitere în conformitate cu art. 6 alin.1 lit. f) RGPD poate să aibă loc atunci când este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță și nu există niciun motiv să credem că aveți un interes legitim major de a nu divulga datele dumneavoastră. 

Cât timp acest lucru este admis din punct de vedere legal și, potrivit art. 6 alin. 1 paragraf 1 lit. b) RGPD este necesar pentru derularea relației contractuale cu dumneavoastră, are loc, de asemenea, o transmitere a datelor dumneavoastră către terți. 

4. Destinatarul datelor cu caracter personal

În cadrul competențelor legale, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi publicate în special următoarelor categorii de destinatari:

 • Furnizori de servicii de analiză web
 • Furnizori de servicii IT, care prelucrează date în cadrul unei prestări de servicii (de exemplu pentru activități de mentenanță IT, furnizori de servicii de hosting), 
 • Furnizori de servicii pentru distrugerea actelor și datelor, servicii de imprimare
 • Furnizori de servicii pentru marketing și distribuție
 • Furnizori de servicii pentru newsletter și logistică
 • Furnizori, de exemplu pentru materiale și servicii
 • Parteneri de cooperare
 • Furnizori de servicii de plată
 • Agenții de informații și companii de colectare a creanțelor
 • Reprezentanțe
 • Experți contabili, consilieri fiscali, societăți de consultanță și consulting, companii de asigurări 
 • alte companii Dussmann, atunci când acest lucru este necesar în contextul unei oferte, unei licitații sau pentru inițierea, efectuarea sau derularea unei relații comerciale
 • Instanțe, autorități, consilieri juridici și comisii de arbitraj, dacă este necesar pentru respectarea dreptului legal sau pentru revendicarea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale

Destinatarii din cadrul concernului au sediul lor în țări terțe (state non-membre UE). În interiorul concernului, Dussmann se asigură în cadrul contractelor legale privind protecția datelor, pe baza clauzelor standard UE privind protecția datelor, că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt suficient de bine protejate și la destinatari.

Temeiul juridic pentru transmiterea datelor în interiorul concernului este art. 6, alin. 1, lit. f) din RGPD. Schimbul de date în concern în scopuri administrative interne reprezintă un interes legitim (considerentul 48 al RGPD).  

Înainte de a transmite informațiile dumneavoastră către terți, adoptăm măsuri adecvate pentru a asigură că destinatarii se obligă să respecte legile în vigoare referitoare la protecția datelor și la păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal. Dacă este necesar, are loc o transmitere a datelor în cadrul unui acord pentru prelucrarea comenzii, pentru a asigura că datele sunt prelucrate numai pentru scopul prevăzut și se garantează măsuri de securitate adecvate.  

5. Indicație privind transmiterea datelor în SUA

Pe paginile noastre web sunt integrate, printre altele, instrumente ale companiilor cu sediul în SUA. Când sunt active aceste instrumente, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise la servere din SUA ale respectivelor companii. Vă indicăm faptul că SUA nu este un stat terț sigur în sensul legislației UE privind protecția datelor. Companiile din SUA sunt obligate să publice date cu caracter personal către autorități de securitate, fără ca dumneavoastră ca persoană vizată să puteți proceda în justiție împotriva acestui fapt. Prin urmare, nu se poate exclude ca autoritățile SUA (de exemplu servicii secrete) să prelucreze, să evalueze și să stocheze pe termen lung datele dumneavoastră aflate pe servere din SUA în scopuri de supraveghere. Asupra acestor activități de prelucrare nu avem nicio influență.

6. Perioada de stocare a datelor

În măsura în care la momentul colectării (de exemplu în cadrul unei declarații de consimțământ) sau în cadrul acestei declarații de protecție a datelor, nu se menționează o durată explicită de stocare, datele cu caracter personal vor fi șterse, în măsura în care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului în care au fost salvate, excepție făcând cazul în care obligațiile legale de păstrare (de exemplu obligațiile de păstrare prevăzute de legislația comercială și fiscală) se opun ștergerii.

Dacă stocăm date cu caracter personal exclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor de păstrare, atunci acestea sunt blocate de regulă, astfel încât să poată fi accesate numai atunci când acest lucru este necesar în scopul obligației de păstrare.

Dacă doriți ștergerea datelor dumneavoastră sau revocați consimțământul pentru prelucrarea datelor, atunci datele vor fi șterse cât de repede posibil, în măsura în care nu există o obligație pentru stocare.

7. Siguranță

Noi întreprindem toate măsurile tehnice și organizatorice de siguranță necesare pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal împotriva pierderii și abuzului. Datele dumneavoastră sunt stocate într-un mediu sigur de operare, care nu este accesibil publicului. Pe toate paginile web este utilizată criptarea SSL sau TLS. Datele dumneavoastră sunt criptate direct în timpul transferului. Din motive de siguranță, în acest loc nu mai transmitem alte informații.

8. Drepturile persoanei vizate

Retragerea unui consimțământ

În cazul în care ne-ați acordat consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a vi-l retrage în orice moment, cu efect pe viitor. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la retragere. În cazul revocării, datele vizate vor fi șterse imediat dacă o altă prelucrare nu se poate baza pe un temei juridic pentru prelucrarea fără consimțământ. Revocarea dumneavoastră o puteți adresa la datenschutz @dussmann.de, alternativ prin scrisoare la Dussmann Stiftung & Co. KGaA, Responsabilul pentru protecția datelor, Friedrichstraße 90, 10117 Berlin.

Alte drepturi

Vă puteți exercita drepturile la filiala națională Dussmann Group din țara dumneavoastră. Numele și adresele operatorului le găsiți în lista companiilor asociate sau în caseta tehnică a filialei naționale respective. 

Aveți dreptul de a solicita operatorului respectiv din cadrul Dussmann Group confirmarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal; în caz afirmativ, aveți drept de informare cu privire la aceste date cu caracter personal și la informațiile menționate în art. 15 din RGPD.

Aveți dreptul de a solicita imediat operatorului respectiv rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care nu sunt corecte și, dacă este cazul, completarea datelor cu caracter personal incomplete (art.16 RGPD). 

Aveți dreptul de a solicita operatorului respectiv ștergerea imediată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în măsura în care se aplică unul dintre motivele menționate în art. 17 din RGPD, de ex. dacă datele nu mai sunt necesare pentru scopul urmărit (dreptul la ștergere).

Aveți dreptul de a solicita operatorului respectiv restricționarea prelucrării, în cazul în care se aplică una dintre condițiile preliminare menționate în art. 18 din RGPD, de exemplu în cazul în care v-ați opus prelucrării.

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format uzual și care poate fi citit automat sau ca operatorul respectiv să transmită aceste date unui alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, art. 20 RGPD), în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dacă se transmit datele dumneavoastră cu caracter personal într-un stat din afara UE, care nu oferă o protecție corespunzătoare, de regulă încheiem un contract care asigură o protecție corespunzătoare a datelor cu caracter personal. În plus, utilizăm clauzele standard de protecție a datelor, care sunt accesibile la următorul URL:
ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Aveți dreptul, din motive care reies din situația dumneavoastră particulară, de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Operatorul respectiv nu va mai prelucra datele cu caracter personal decât în cazul în care poate demonstra motive legitime temeinice pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau prelucrarea folosește la constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în instanță (art. 21 RGPD).

Utilizarea datelor dumneavoastră pentru scopuri de marketing direct o puteți contesta în orice moment și fără nici o altă considerație. După aceasta, nu mai avem permisiunea să utilizăm datele dumneavoastră pentru marketing direct.

Fără a aduce atingere unei căi de atac administrative sau juridice, aveți dreptul de a depune reclamații la o autoritate de supraveghere, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă RGPD (art. 77 RGPD). Vă puteți exercita acest drept la o autoritate de supraveghere din statul membru în care se află reședința dumneavoastră, locul dumneavoastră de muncă sau locul încălcării prezumate. De exemplu, pentru Dussmann Stiftung & Co. KGaA din Berlin, autoritatea de supraveghere competentă este responsabilul din Berlin pentru protecția datelor și libertatea informației, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin Puteți să vă adresați oricând și la o altă autoritate de supraveghere. Pentru operatorul din statul dumneavoastră membru, din afara Germaniei, puteți să vă adresați autorității competente de acolo. 

O prezentare generală cu alte autorități de protecție a datelor naționale și internaționale este accesibilă aici.

B. Prelucrarea datelor la vizitarea paginilor noastre de internet

1. Categorii de date, obiective și temeiurile legale ale prelucrării datelor

În cazul în care vizitați paginile noastre de internet și/sau încheiați cu noi un contract prin intermediul paginii de internet, noi vă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Prelucrarea poate viza următoarele date: 

 • Numele, prenumele
 • Adresa
 • Firma
 • Adresa de e-mail
 • Numărul de telefon/numărul de fax
 • Data și ora cererii
 • Conținutul solicitării (pagina concretă)
 • Starea de acces/codul de stare http
 • Cantitatea de date care urmează să fie transferată
 • Website-ul de pe care este primită solicitarea
 • Tipul și versiunea browser-ului
 • Limba și versiunea software-ului browser-ului
 • Adresa IP și furnizorul de internet
 • Sistemul de operare
 • În cazul dispozitivelor mobile, eventual producătorul/denumirea de tip
 • Produsele/Prestările de servicii
 • Datele bancare și datele cardurilor de credit
 • Date cu privire la sănătate / date de îngrijire
 • Mesajul/informațiile în câmpul de text

Aceste date vor fi prelucrate de noi pentru exploatarea paginilor de internet (art. 6 alin. 1 lit. b) și f) RGPD), pentru îndeplinirea și derularea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b) RGPD) precum și în scopuri proprii de publicitate (dacă ne acordați un consimțământ conform art. 6 alin. 1 lit. a) RGPD sau pe baza interesului nostru legitim conform art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD). În plus, aceste date sunt utilizate de noi pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale față de autoritățile naționale și federale (de exemplu administrația fiscală) (art. 6 alin. 1 lit. c) RGPD). Pentru încheierea contractului sunt necesare cel puțin numele, prenumele, precum și adresa dumneavoastră pentru identificarea clară a dumneavoastră. Fără aceste informații, ne este imposibilă executarea contractelor respective. Dacă în plus față de acestea ne comunicați voluntar alte date, noi le prelucrăm în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD.

2. Fișiere jurnal

La vizita unora dintre paginile noastre, stocam temporar, în mod standard datele de conexiune în scopul securității și stabilității sistemului, pentru garantarea unei bune formări a conexiunii paginii de internet, precum și în alte scopuri administrative, așa-numitele fișiere Server-Log, pe care browser-ul dumneavoastră ni le transmite automat. Acestea sunt:

 • tipul browser-ului și versiunea browser-ului
 • sistemul de operare utilizat
 • referrer URL
 • numele host al calculatorului care accesează
 • ora solicitării serverului
 • Adresă IP

Prelucrarea se efectuează în baza art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD. Interesele noastre legitime sunt, pe lângă securitatea și stabilitatea sistemului, evaluarea datelor de utilizare a website-ului nostru, urmărirea drepturilor legale, depistarea infracțiunilor și mentenanța sistemelor noastre de siguranță IT.

3. Formulare de contact

În cazul în care utilizați un formular de contact de pe paginile noastre de internet, datele furnizate de dumneavoastră (printre altele sex, nume, firmă, adresă, e-mail, telefon, preferințe) sunt prelucrate pentru a vă putea aborda corespunzător, pentru a transmite mesajul dumneavoastră persoanei de contact competente din cadrul Dussmann și pentru a putea fi contactat de aceasta.

Temeiul juridic al prelucrării este art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD și în măsura în care solicitarea dumneavoastră vizează încheierea unui contract, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor necesare în acest scop este art. 6 alin. 1 lit. b) RGPD. Interesul nostru legitim constă în răspunderea la solicitarea dumneavoastră. 

4. Solicitare prin e-mail, telefon sau fax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau telefax, datele indicate de dumneavoastră (de exemplu nume, adresă de e-mail, număr de telefon, solicitare) vor fi prelucrate la noi în scopul procesării cererii dumneavoastră. 

Prelucrarea datelor are loc în baza art. 6 alin. 1 lit. b) din RGPD, în măsura în care cererea dumneavoastră vizează încheierea sau îndeplinirea unui contract. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim pentru prelucrarea efectivă a cererii adresate nouă (art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD) sau pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) RGPD) dacă acesta a fost obținut. 

Datele pe care ni le trimiteți prin intermediul solicitărilor de contact vor fi șterse când scopul stocării datelor nu se mai aplică (de exemplu, după finalizarea procesării cererii dumneavoastră) sau când ne veți solicita ștergerea sau vă veți retrage consimțământul pentru stocare. Dispozițiile legale obligatorii, în special perioadele legale de păstrare, rămân neafectate. 

5. Newsletters

În cazul în care solicitați un newsletter oferit de noi, avem nevoie de adresa dumneavoastră validă de e-mail. Informațiile suplimentare sunt opționale. După abonare, sistemul nostru vă trimite un e-mail cu un link de activare, în care confirmați abonarea la newsletter. Astfel, ne asigurăm că dumneavoastră sunteți cu adevărat deținătorul adresei de e-mail furnizate și că sunteți de acord cu primirea newsletter-ului. Înregistrarea în lista de distribuție și expedierea newsletter-ului se efectuează numai după ce ați confirmat primirea newsletter-ului prin intermediul link-ului de activare din e-mailul de înregistrare (așa numita metodă Double-Opt-In). La abonarea la newsletter se memorează adresa dumneavoastră IP precum și data și ora înregistrării. Această prelucrare se efectuează în baza temeiului juridic al art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD. Puteți revoca consimțământul dumneavoastră în orice moment cu efect pe viitor la datele de contact indicate în declarația de protecția datelor sau prin link-ul de dezabonare din fiecare newsletter. Pentru expedierea newsletter-ului colaborăm cu furnizori de servicii, cum ar fi de exemplu CleverReach (CleverReach GmbH & Co. KG, CRASH Building, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede) sau Evalanche (SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg. Informații suplimentare despre datele care sunt prelucrate prin utilizarea CleverReach sau Evalanche aflați în Privacy Policy pe https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/ bzw. https://www.sc-networks.de/datenschutz/. Noi am încheiat cu CleverReach și SC-Networks GmbH câte un contract de prelucrare a mandatului în sensul art. 28 RGPD.

Datele pe care le-ați stocat la noi în scopul achiziționării newsletter-ului, vor fi salvate de noi până la dezabonarea dumneavoastră de la newsletter, și șterse după anulare, cu excepția datelor cu caracter personal care sunt necesare pentru dovada admisibilității în scopul expedierii newsletter-ului. Deoarece acestea nu sunt stocate de la început pentru scopul expedierii newsletter-ului, ci pentru scopul dovezii admisibilității. Baza legală pentru stocarea (chiar și continuată) a acestor date este art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD. Interesul nostru legitim constă în dovedirea admisibilității pentru expedierea newsletter-ului. 

6. Mandatare prin portalul online

La o cerere sau o mandatare printr-unul dintre portalurile online operate de noi, prin intermediul câmpurilor obligatorii se vor solicita date care sunt necesare pentru întocmirea ofertei, executarea comenzii și derulare: de exemplu numele dumneavoastră complet, adresa dumneavoastră de e-mail, adresa dumneavoastră (adresa de prestare a serviciilor și adresa de facturare), informații pentru îndeplinirea contractului, date bancare și datele cardului de credit. Aceste date vor fi înregistrate într-un cont de client. 

Noi prelucrăm datele introduse de dumneavoastră pentru întocmirea ofertei, comandă, înregistrare, îndeplinire, derularea relației contractuale precum și pentru prelucrarea reclamațiilor, întrebărilor ulterioare și decontărilor. Dacă este necesar, datele esențiale pentru îndeplinirea sarcinii respective vor fi transmise la angajatul respectiv de service sau la o companie externă de prestări de servicii.

Datele cu caracter personal vor fi șterse după îndeplinirea scopului sau, dacă ele mai sunt necesare pentru îndeplinirea, derularea și decontarea relației contractuale respectiv acțiuni, precum reclamații, întrebări ulterioare, decontare sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale, vor fi blocate și utilizate în continuare numai pentru aceste scopuri. 

Temeiul juridic al prelucrărilor de date descrise anterior este art. 6 alin. 1 lit. b) RGPD și pentru prelucrarea reclamațiilor suplimentar art. 6 alin. 1 lit. c) RGPD.

7. Cookies, web-beacon și alte tehnologii similare

Pe pagina noastră sunt folosite parțial cookie-uri. „Cookie”-urile sunt fișiere text mici, care înlesnesc stocarea pe dispozitivul dumneavoastră final (PC, laptop, tabletă, smartphone și altele similare)a informațiilor specifice, în timp ce vizitați una din paginile noastre de internet (denumite împreună în continuare „cookie”-uri). Cookie-urile ne ajută să determinăm frecvența de utilizare și numărul de utilizatori de pe paginile noastre de internet, precum și să configurăm într-un mod cât mai confortabil și eficient ofertele noastre pentru dumneavoastră. Noi utilizăm pe paginile noastre de internet cookie-uri de sesiune (acestea vor fi din nou șterse după încheierea sesiunii browser-ului) și cookie-uri permanente (acestea rămân și după încheierea sesiunii browser-ului pe dispozitivul dumneavoastră final). 

Parțial pot fi salvate și cookie-uri de la furnizori terți pe dispozitivul dumneavoastră final, când vizitați paginile noastre de internet (Third-Party-Cookies). Acestea ne facilitează nouă și dumneavoastră anumite servicii ale furnizorilor terți (de ex. cookie-uri pentru derularea serviciilor de plată). 

Cookie-urile au diverse funcții. Numeroase cookie-uri sunt tehnic necesare, deoarece anumite funcții ale paginii de internet nu ar funcționa fără acestea. Alte cookie-urile au drept scop evaluarea comportamentului utilizatorului sau afișarea de publicitate. 

Durata de salvare depinde de respectivul cookie și va fi precizată mai jos. Anumite cookie-uri vor fi șterse în mai puțin de o oră, altele pot să rămâne stocate pe un computer mai mulți ani. În plus, ele influențează chiar și perioada de stocare. Prin browser-ul dumneavoastră puteți șterge manual toate cookie-urile în orice moment (a se vedea mai jos și „Drept de opoziție”). Mai mult decât atât, cookie-urile care se bazează pe un consimțământ vor fi șterse cel târziu după revocarea consimțământul dumneavoastră, iar legalitatea stocării de până atunci rămâne neafectată.

Cookie-urile necesare pentru desfășurarea procesului de comunicare electronică (cookie-uri necesare) sau pentru furnizarea anumitor funcții dorite de dumneavoastră (de exemplu, funcția coșului de cumpărături) sau pentru optimizarea paginii de internet (de exemplu, cookie-uri pentru măsurarea audienței publicitare) sunt stocate în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD, în măsura în care nu se indică un alt temei legal. Noi, în calitate de administrator al paginii web, avem un interes legitim pentru stocarea cookie-urilor, în vederea furnizării serviciilor noastre fără erori de natură tehnică și în mod optimizat. În măsura în care se solicită un consimțământ pentru stocarea cookie-urilor, stocarea respectivelor cookie-uri are loc exclusiv pe baza consimțământului dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD). Consimțământul dumneavoastră este revocabil în orice moment.

Consimțământ cookie: Pentru a putea constata dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor în context cu cookie-uri (dacă este necesar), pe baza interesului nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD) introducem un cookie care ne informează cărui tip de prelucrare a datelor v-ați dat consimțământul sau dacă nu ați consimțit.

8. Platforma Usercentrics Consent Management

Aceasta este un serviciu de gestiune a consimțământului. Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München va fi utilizat pe pagina de internet ca persoană împuternicită de operator în scopul managementului consimțământului.

Usercentrics colectează datele logfile și datele de consimțământ, aceasta ne permite să informăm utilizatorul despre consimțământul său pentru anumite cookie-uri și alte tehnologii de pe paginile noastre de internet și să obținem, să gestionăm și să documentăm acestea.

Scopul prelucrării datelor îl reprezintă respectarea obligațiilor legale și stocarea consimțământului.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. c) din RGPD. Obiectivul este cunoașterea preferințelor utilizatorilor și acționarea în mod corespunzător.

Datele vor fi șterse imediat după ce nu mai sunt necesare pentru documentarea noastră. Datele de consimțământ trebuie păstrate 6 ani conform art. 257 Codul comercial german. Certificatul de revocare al unui consimțământ acordat anterior va fi păstrat trei ani. Păstrarea se bazează pe de o parte pe obligația noastră de responsabilitate conform art. 5 alin. 2 din RGPD. Acesta obligă la respectarea prelucrării datelor cu caracter general conform Regulamentului general de protecție a datelor. 

Informații suplimentare despre practicile de protecție a datelor de la Usercentrics găsiți la: https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

Mai jos găsiți adresa de e-mail a responsabilului cu protecția datelor al companiei prestatoare: datenschutz @usercentrics.com

9. Matomo

Noi utilizăm Matomo pe pagina noastră de internet, un software de analiză pentru pagini de internet, care este operat pe servere UE ale furnizorului Matomo. Furnizorul este compania neozeelandeză InnoCraft Ltd, 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Noua Zeelandă. Informații suplimentare despre datele care sunt prelucrate prin utilizarea Matomo aflați în Privacy Policy pe https://matomo.org/privacy-policy/. Întrebări despre protecția datelor puteți adresa prin e-mail la privacy@matomo.org.

La utilizarea Matomo va fi setat eventual un cookie pe dispozitivul dumneavoastră final, prin care pot fi urmărite activitățile și, de exemplu, pot fi recunoscute vizitele periodice. Adresa IP a utilizatorului va fi scurtată automat, astfel încât nu mai este posibilă o concluzie la persoane individuale. Printre altele, se evaluează locația geografică aproximativă, dispozitivul final, rezoluția ecranului, browser-ul precum și paginile vizitate inclusiv durata șederii. 

Dacă am solicitat un consimțământ de la dumneavoastră, prelucrarea datelor are loc în baza temeiului juridic al art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD. În rest, se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD. Interesul nostru legitim constă în optimizarea paginii noastre de internet, îmbunătățirea ofertelor noastre și marketingului online.

10. Google Analytics

Noi folosim Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Irland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („Google“). Google Analytics înlesnește întocmirea de statistici despre utilizarea paginii web și a surselor lor. Durata de stocare a cookie-urilor este de 2 ani. Noi folosim Google Analytics exclusiv în scopuri statistice, de exemplu pentru a urmări câți utilizatori au accesat un anumit element sau o anumită informație.

Această pagină web utilizează în plus funcția „criterii demografice” a Google Analytics. Prin aceasta, se pot crea rapoarte care conțin date referitoare la vârsta, sexul și interesele vizitatorilor paginii. Aceste date provin din publicitatea Google bazată pe interese, precum și din date despre vizitatori oferite de furnizori terți. Aceste date nu pot fi atribuite unei anumite persoane. Puteți încheia utilizarea activităților și informațiilor contului dumneavoastră Google la “Setări pentru publicitate” pe https://adssettings.google.com/authenticated prin Checkbox.

Google Analytics se bazează pe cookie-uri și înregistrează informații despre utilizarea dumneavoastră a paginii noastre de internet, inclusiv adresa dumneavoastră IP. Pentru a preveni identificarea vizitatorilor paginii de internet prin intermediul adreselor lor IP, utilizăm un cod special, pentru a asigura că adresa dumneavoastră IP este transmisă numai într-o formă prescurtată și astfel anonimizată. Nu este posibilă identificarea utilizatorilor individuali cu aceste adrese IP prescurtate. Mai multe informații despre protecția datelor la Google Analytics puteți găsi aici: https://support.google.com/analytics/answer/2700409

Puteți preveni colectarea și transmiterea de date la Google, prin descărcarea și instalarea plug-in-ului disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

În plus, puteți modifica setările la https://adssettings.google.com/anonymous. Prin setările generale ale browser-ului dumneavoastră puteți preveni definitiv memorarea cookie-urilor.

Durata de păstrare convenită cu Google a datelor de utilizator și eveniment, care sunt asociate cu cookie-uri, nume de utilizatori și ID-uri publicitare, este de 14 luni.

Utilizarea Google Analytics presupune consimțământul dumneavoastră, pe care l-am obținut cu Cookie Popup-ul nostru. Acest consimțământ reprezintă conform art. 6 alin. 1 lit. a RGPD temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, după cum poate să apară la înregistrarea prin instrumente de Web-Analytics.

Suplimentar pe lângă consimțământ, de partea noastră există un interes legitim în a analiza comportamentul vizitatorilor paginii de internet și astfel în a îmbunătăți oferta noastră din punct de vedere tehnic și economic. Cu ajutorul Google Analytics recunoaștem erori ale paginii de internet, putem identifica atacuri și îmbunătăți rentabilitatea. Temeiul legal pentru aceasta este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD (interese legitime). Cu toate acestea, utilizăm Google Analytics numai în măsura în care v-ați dat un consimțământ.

Google prelucrează date de la dumneavoastră, printre altele, și în SUA. Vă indicăm faptul că după părerea Curții de Justiție a Uniunii Europene, la ora actuală nu există un nivel adecvat de protecție pentru transferul de date în SUA. Acest fapt poate fi asociat cu diverse riscuri pentru legalitatea și securitatea prelucrării datelor.

Ca temei juridic al prelucrării datelor la destinatari cu sediul în state terțe (în afara Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, deci în special în SUA) sau a unei transmiteri a datelor acolo, Google utilizează așa-numitele clauze contractuale standard (art. 46. alin. 2 și 3 RGPD). Clauzele contractuale standard sunt modele puse la dispoziție de Comisia Europeană și trebuie să garanteze că datele dumneavoastră corespund chiar și atunci standardelor europene de protecție a datelor, când acestea sunt transferate în țări terțe (de exemplu în SUA) și sunt stocate acolo. Prin aceste clauze Google se obligă să respecte nivelul european de protecție a datelor la prelucrarea datelor dumneavoastră relevante, chiar și atunci când datele sunt stocate, prelucrate și gestionate în SUA. Aceste clauze se bazează pe o decizie de punere în aplicare a Comisiei Europene. Găsiți decizia și clauzele contractuale standard, printre altele, aici: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj

Condițiile de prelucrare a datelor Google Ads (Google Ads Data Processing Terms), care corespund clauzelor contractuale standard și care sunt valabile chiar și pentru Google Analytics, le găsiți la https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Noi am încheiat cu Google un contract de client direct pentru utilizarea Google Analytics, prin faptul că am acceptat ”Amendamentul pentru prelucrarea datelor” în Google Analytics. Mai multe despre amendamentul în scopul prelucrării datelor pentru Google Analytics găsiți aici: https://support.google.com/analytics/answer/3379636

 

11. Utilizarea Google Maps

Acest website utilizează Google Maps pentru reprezentarea hărților și pentru crearea rutelor de călătorie. Google Maps este operată de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (“Google”). 

Utilizarea Google Maps presupune consimțământul dumneavoastră, pe care l-am obținut cu instrumentul nostru Usercentrics Consent Management. Acest consimțământ reprezintă conform art. 6 alin. 1 lit. a RGPD temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, după cum poate să apară la înregistrarea prin Google Maps.

Suplimentar pe lângă consimțământ, de partea noastră există un interes legitim în a informa vizitatorii noștri despre filialele noastre. Temeiul legal pentru aceasta este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD (interese legitime). Cu toate acestea, noi utilizăm Google Maps numai în măsura în care v-ați dat un consimțământ.

La accesarea subpaginilor, în care este integrat Google Maps, se transmit informații despre utilizarea dumneavoastră a paginii noastre de internet (de exemplu: adresa IP, termenii de căutare introduși, coordinatele de lățime și lungime) la serverul Google și acolo vor fi stocate. Deoarece am integrat Google Maps în paginile noastre de internet, Google setează cel puțin un cookie în browser-ul dumneavoastră. Acest cookie stochează date despre comportamentul dumneavoastră de utilizator. În cadrul acestei utilizări este posibilă o transmitere a datelor cu caracter personal la serverele Google LLC din SUA. Vă indicăm faptul că după părerea Curții de Justiție a Uniunii Europene, la ora actuală nu există un nivel adecvat de protecție pentru transferul de date în SUA. Acest fapt poate fi asociat cu diverse riscuri pentru legalitatea și securitatea prelucrării datelor.

Ca temei juridic al prelucrării datelor la destinatari cu sediul în state terțe (în afara Uniunii Europene, respectiv Spațiului Economic European, deci în special în SUA) sau a unei transmiteri a datelor acolo, Google utilizează așa-numitele clauze contractuale standard (art. 46. alin. 2 și 3 RGPD). Clauzele contractuale standard sunt modele puse la dispoziție de Comisia Europeană și trebuie să garanteze că datele dumneavoastră corespund chiar și atunci standardelor europene de protecție a datelor, când acestea sunt transferate în țări terțe (de exemplu în SUA) și sunt stocate acolo. Prin aceste clauze Google se obligă să respecte nivelul european de protecție a datelor la prelucrarea datelor dumneavoastră relevante, chiar și atunci când datele sunt stocate, prelucrate și gestionate în SUA. Aceste clauze se bazează pe o decizie de punere în aplicare a Comisiei Europene. Găsiți decizia și clauzele contractuale standard, printre altele, aici: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj

Condițiile de prelucrare a datelor Google Ads (Google Ads Data Processing Terms), care corespund clauzelor contractuale standard și care sunt valabile chiar și pentru Google Maps, le găsiți la https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

12. Google Ads | Google Ads Conversion Tracking

Noi folosim Google Ads și Google Ads Conversion de la Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (“Google”). Google Ads ne permite, cu ajutorul mijloacelor publicitare pe pagini externe de internet, să atragem atenția asupra ofertelor noastre atractive. Prin aceasta putem determina cât succes avem cu măsurile publicitare individuale. În acest scop folosim așa-numitele cookie-uri AdServer, prin care pot fi măsurați anumiți parametri pentru măsurarea succesului, precum afișarea anunțurilor sau clicuri prin utilizatori. Dacă faceți clic pe un anunț Google și prin acesta ajungeți pe paginile noastre de internet, prin Google Ads va fi stocat un cookie pe dispozitivul dumneavoastră final. Aceste cookie-uri își pierd, de regulă, valabilitatea după 30 de zile. Ele nu trebuie să servească scopului identificării personale a dumneavoastră. Aceste cookie-uri facilitează o recunoaștere a browser-ului dumneavoastră. Informațiile obținute prin Conversion-Cookie servesc întocmirii de statistici de conversie. Noi determinăm numărul total de utilizatori, care au accesat anunțul și care au fost redirecționați pe o pagină de internet cu un Conversion-Tracking-Tag. 

Noi personal nu colectăm și nu prelucrăm date cu caracter personal în măsurile publicitare menționate. Google ne pune numai la dispoziție analize statistice. Pe baza acestor analize putem recunoaște care dintre măsurile publicitare utilizate sunt deosebit de efective. Noi nu obținem alte date din utilizarea mijloacelor publicitare, în special nu putem identifica utilizatorii pe baza acestor informații. Datorită instrumentului de marketing utilizat, browser-ul dumneavoastră creează automat o legătură directă cu serverul Google. Nu avem nicio influență asupra proporției și utilizării ulterioare a datelor care au fost colectate prin utilizarea Google Ads de către Google. Conform Google datele vor fi criptate și stocate pe servere sigure. Dacă dispuneți de un cont de utilizator la Google și sunteți înregistrat, Google poate aloca vizita contului dumneavoastră de utilizator. Chiar dacă nu sunteți înregistrat la Google, respectiv nu sunteți autentificat, există posibilitatea ca Google să vă afle adresa de IP și să o stocheze. 

Puteți împiedica instalarea cookie-urilor, prin faptul că ștergeți cookie-urile existente și dezactivați o stocare a cookie-urilor în setările browser-ului dumneavoastră web. Vă atragem atenția însă asupra faptului că există posibilitatea de a nu beneficia în acest caz de toate funcțiile paginii noastre de internet. Prevenirea stocării cookie-urilor este posibilă și prin setarea browser-ului dumneavoastră web astfel încât cookie-urile domeniului „www.googleadservices.com“ să fie blocate (https://www.google.de/settings/ads). Vă indicăm faptul că această setare va fi ștearsă când ștergeți cookie-urile dumneavoastră. În plus, puteți dezactiva anunțurile în funcție de interese prin linkul http://optout.aboutads.info. Vă indicăm faptul că și această setare va fi ștearsă când ștergeți cookie-urile dumneavoastră.

Mai multe informații despre utilizarea datelor prin Google puteți găsi în următoarea pagină de internet a Google: https://policies.google.com/privacy

Dacă v-ați dat acordul pentru utilizarea Google Ads, temeiul juridic al prelucrării corespunzătoare a datelor îl constituie art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD (consimțământ). De partea noastră există în plus un interes legitim în măsurarea eficienței anunțurilor, ofertelor și funcțiilor noastre individuale ale ofertei noastre de informații în colaborare cu furnizorii noștri de servicii conform art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD. Cu toate acestea, noi utilizăm Google Ads numai în măsura în care v-ați dat un consimțământ. 

În cadrul utilizării Google Ads este posibilă și o transmitere a datelor cu caracter personal la serverele Google LLC din SUA. Vă indicăm faptul că după părerea Curții de Justiție a Uniunii Europene, la ora actuală nu există un nivel adecvat de protecție pentru transferul de date în SUA. Acest fapt poate fi asociat cu diverse riscuri pentru legalitatea și securitatea prelucrării datelor. 

Ca temei juridic al prelucrării datelor la destinatari cu sediul în state terțe din afara Uniunii Europene (deci în special SUA) sau a unei transmiteri a datelor acolo, Google utilizează așa-numitele clauze contractuale standard. Aceste clauze se bazează pe o decizie de punere în aplicare a Comisiei Europene: Găsiți decizia și clauzele contractuale standard, printre altele, aici: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj

Condițiile de prelucrare a datelor pentru produsele publicitare Google, care corespund clauzelor contractuale standard și care sunt valabile chiar și pentru Google Ads, le găsiți la https://business.safety.google/adscontrollerterms/

13. Utilizarea de YouTube

Noi folosim furnizorul YouTube pentru a vă putea prezenta videoclipuri. YouTube este un portal video, care este o firmă afiliată a Google. Portalul video este administrat prin YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA. Dacă pe pagina noastră de internet accesați o pagină în care este inclus un videoclip YouTube, browser-ul dumneavoastră se conectează automat cu serverele YouTube, respectiv Google. Astfel (în funcție de setări) vor fi transmise anumite date. Pentru toată prelucrarea datelor în spațiul economic responsabilă este Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda).

Noi folosim videoclipuri YouTube integrate în modul extins de protecție a datelor. Conform declarațiilor YouTube aceasta înseamnă următoarele: YouTube nu stochează cookie-uri pentru un utilizator care afișează o pagină de internet cu un videoplayer YouTube încorporat, însă nu face clic pe videoclip pentru a începe redarea. Totuși, partajarea datelor cu partenerii YouTube nu este neapărat exclusă de modul de confidențialitate îmbunătățit. Astfel, indiferent dacă vizionați un videoclip, YouTube se conectează la rețeaua Google DoubleClick.

Dacă se face clic pe un videoplayer YouTube, atunci YouTube poate stoca cookie-uri pe dispozitivul final (PC, laptop, tabletă, smartphone sau altele similare) al utilizatorului sau să utilizeze tehnologii similare de recunoaștere. În acest mod YouTube poate obține informații despre vizitatorii acestei pagini de internet. Aceste informații sunt utilizate, printre altele, pentru a colecta statistici video, pentru a îmbunătăți gradul de utilizare și pentru a preveni frauda. Dacă este necesar, după începerea unui videoclip YouTube, se pot declanșa operațiuni suplimentare de prelucrare a datelor, pe care însă nu le putem controla. Noi nu vom stoca informații cookie raportate la persoană pentru redarea videoclipurilor integrate. 

Utilizarea YouTube are loc exclusiv pe baza consimțământului dumneavoastră prin instrumentul Usercentrics Consent Management. Baza legală o constituie art. 6 alin. 1 lit. a) RGPD. Consimțământul este revocabil în orice moment. 

Google stochează datele colectate cu durată diferită. Puteți șterge anumite date în orice moment, altele vor fi șterse automat după o perioadă limitată și altele vor fi stocate de Google pentru o perioadă mai lungă. Unele date (precum elemente din „Activitatea mea”, fotografii sau documente, produse) care sunt salvate în contul dumneavoastră Google, rămân stocate până când le ștergeți. Chiar dacă nu sunteți înregistrat într-un cont Google, puteți șterge anumite date care sunt asociate cu dispozitivul, browser-ul sau aplicația dumneavoastră.

YouTube prelucrează date, printre altele, și în SUA. Vă indicăm faptul că după părerea Curții de Justiție a Uniunii Europene, la ora actuală nu există un nivel adecvat de protecție pentru transferul de date în SUA. Acest fapt poate fi asociat cu diverse riscuri pentru legalitatea și securitatea prelucrării datelor. Ca temei juridic al prelucrării datelor la destinatari cu sediul în state terțe (în afara Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, deci în special în SUA) sau a unei transmiteri a datelor acolo, YouTube utilizează clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană (= art. 46. alin. 2 și 3 RGPD). Aceste clauze obligă YouTube să respecte nivelul european de protecție a datelor la prelucrarea datelor relevante chiar și în afara UE. Aceste clauze se bazează pe o decizie de punere în aplicare a Comisiei Europene. Găsiți decizia precum și clauzele, printre altele, aici: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Deoarece YouTube este o companie afiliată Google, există o declarație comună de protecție a datelor. Dacă doriți să aflați mai multe despre tratarea datelor dumneavoastră, vă recomandăm declarația de protecția datelor de la https://policies.google.com/privacy.

14. Pagina pentru fani Facebook

Noi operăm pe Facebook așa-numitele pagini pentru fani. Este vorba despre pagini web, care sunt oferite prin platforma Facebook, pentru a ne reprezenta drept companie și de exemplu, pentru a intra în contact cu clienți și persoane interesate. Furnizorul de servicii este compania americană Meta Platforms Inc (în continuare Facebook). Pentru spațiul european răspunderea aparține Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland).

Răspunderea comună cu Facebook

Împreună cu Facebook suntem responsabili pentru etapa de colectare și utilizare pentru pregătirea statistică a datelor dumneavoastră; prelucrarea are loc când vizitați pagina noastră pentru fani. Prin intermediul informațiilor puse la dispoziție în continuare ne îndeplinim obligația noastră de informare, în cadrul răspunderii comune. Când vizitați pagina noastră pentru fani, se prelucrează date cu caracter personal prin Facebook și alții, sub forma adresei dumneavoastră IP precum și alte informații, care există sub formă de cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră. Aceasta se aplică atât pentru vizitatorii care au un cont de Facebook, cât și pentru acei vizitatori care nu sunt înregistrați pe Facebook. Care sunt datele care se prelucrează aflați cu exactitate din „Informații despre date insight ale paginii”, pe care Facebook le-a pus la dispoziție: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.  

Rezultatele acestor prelucrări ne sunt apoi puse la dispoziție de către Facebook nouă, în calitate de operator al paginii pentru fani, în formă arhivată, statistică și anonimizată a statisticilor utilizatorilor. 

Datele colectate în acest context despre dumneavoastră sunt prelucrate de către Facebook și, după caz, transmise în state din afara Uniunii Europene. Datele pe care Facebook le prelucrează pentru alte scopuri proprii, le specifică Facebook în directiva sa despre date, accesibilă la următorul link: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Acolo găsiți și informații despre posibilitățile de contact ale Facebook, precum și despre posibilitățile de setare pentru anunțurile publicitare. Asupra acestor prelucrări suplimentare de date prin Facebook nu avem nicio influență. Facebook este singura responsabilă pentru prelucrarea acelor date cu caracter personal în context cu vizitele paginilor pentru fani, care nu cad sub răspunderea comună.

Facebook prelucrează date de la dumneavoastră, printre altele, și în SUA. Vă indicăm faptul că după părerea Curții de Justiție a Uniunii Europene, la ora actuală nu există un nivel adecvat de protecție pentru transferul de date în SUA. Acest fapt poate fi asociat cu diverse riscuri pentru legalitatea și securitatea prelucrării datelor. 

Ca temei juridic al prelucrării datelor la destinatari cu sediul în state terțe (în afara Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, deci în special în SUA) sau a unei transmiteri a datelor acolo, Facebook utilizează așa-numitele clauze contractuale standard (art. 46. alin. 2 și 3 RGPD). Clauzele contractuale standard (Standard Contractual Clauses – SCC) sunt modele puse la dispoziție de Comisia Europeană și trebuie să garanteze că datele dumneavoastră corespund chiar și atunci standardelor europene de protecție a datelor, când acestea sunt transferate în țări terțe (de exemplu în SUA) și sunt stocate acolo. Prin aceste clauze Facebook se obligă să respecte nivelul european de protecție a datelor la prelucrarea datelor dumneavoastră relevante, chiar și atunci când datele sunt stocate, prelucrate și gestionate în SUA. Aceste clauze se bazează pe o decizie de punere în aplicare a Comisiei Europene. Găsiți decizia și clauzele contractuale standard corespunzătoare, printre altele, aici: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj
Dacă în timpul vizitei paginii noastre pentru fani sunteți autentificat pe Facebook ca utilizator, pe dispozitivul dumneavoastră se află un cookie cu identificarea dumneavoastră Facebook. Astfel, Facebook poate să afle că ați vizitat pagina noastră pentru fani și modul în care ați utilizat-o. Același lucru este valabil pentru toate celelalte pagini Facebook. Dacă doriți să evitați acest lucru, ar trebui să vă deconectați de pe Facebook, respectiv să dezactivați funcția „rămâi conectat”, să ștergeți cookie-urile existente pe dispozitivul dumneavoastră, să închideți browser-ul dumneavoastră și să îl reporniți.

În acordul încheiat cu noi (accesibil la: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)
Facebook își dă acordul, să preia răspunderea primară conform RGPD pentru prelucrarea așa-numitelor date insights și să îndeplinească toate obligațiile din RGPD cu privire la prelucrarea acestor date insights. Noi nu luăm nicio decizie privitoare la prelucrarea datelor insights și toate celelalte informații rezultate din art. 13 RGPD. Esențialul din acord îl găsiți aici: 
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Dacă doriți să vă exercitați un drept care vi se cuvine în calitate de persoană vizată (care sunt acestea, vedeți la cifra E.3) conform RGPD, vă specificăm faptul că în caz de îndoială nu putem îndeplini complet aceste drepturi. Cu siguranță ar fi mai eficient pentru dumneavoastră să vă adresați direct la Facebook. Informații despre drepturile dumneavoastră cu privire la paginile insights au fost puse la dispoziție de Facebook aici:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Privitor la pagini insights și la răspunderea comună cu Facebook, aveți dreptul oricând, din motive care reies din situația dumneavoastră particulară, să faceți contestație împotriva prelucrării datelor cu caracter personal care vă vizează. Indicații despre cum vă puteți exercita contestația, obțineți aici:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Dacă totuși aveți nevoie de ajutor, puteți să vă adresați oricând nouă. Noi vom trimite atunci la Facebook solicitarea dumneavoastră, în măsura în care privește date insights.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor servește furnizării paginii pentru fani, precum și a evaluării statistice a utilizării paginii noastre pentru fani. Această evaluare este efectuată pentru noi în mod anonimizat. Temeiul juridic al prelucrării datelor este art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD. Interesele noastre legitime referitoare la colectarea datelor cu caracter personal la vizitarea paginii pentru fani și a întocmirii evaluărilor statistice sunt: comunicarea și interacțiunea cu persoanele interesate și clienții; distribuirea informațiilor despre companiile noastre; evaluarea anonimizată și reprezentarea utilizării paginii pentru fani și întocmirea de profile de utilizatori pseudonime pentru utilizarea paginii noastre de internet prin vizitatorii ofertei noastre de informații. Dacă v-ați dat acordul ca datele dumneavoastră să poată fi prelucrate și stocate de Facebook, acest consimțământ este valabil ca temei juridic al prelucrării datelor (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD). Noi utilizăm Facebook numai în măsura în care v-ați dat un consimțământ. Consimțământul poate fi revocat în orice moment. 

În principiu, Facebook stochează datele de care nu mai are nevoie pentru serviciile proprii și produsele Facebook. Facebook are servere distribuite în toată lumea, unde sunt stocate datele ei. O ștergere completă a datelor are loc numai când vă ștergeți complet contul dumneavoastră de Facebook.

Condiția Facebook de prelucrare a datelor care corespunde clauzelor contractuale standard o găsiți la https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Informații suplimentare despre datele care sunt prelucrate prin utilizarea Facebook aflați în Privacy Policy pe https://www.facebook.com/about/privacy.

Responsabilitatea noastră unică

În plus față de aceasta, noi prelucrăm acele informații din utilizarea dumneavoastră a paginii pentru fani, pe care le oferiți voluntar (eventual într-un comentariu), în scopul răspunderii la solicitarea dumneavoastră, a comunicării cu dumneavoastră și pentru a publica informații referitoare la conținuturile oferite pe pagina pentru fani sau de către noi. Temeiul juridic al prelucrării este art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD și în măsura în care solicitarea dumneavoastră vizează încheierea unui contract, art. 6 alin. 1 lit. b) RGPD. Interesul legitim constă în informarea efectivă a utilizatorilor, clienților și persoanelor interesate și comunicarea cu aceste persoane. Dacă v-ați dat acordul ca datele dumneavoastră să poată fi prelucrate și stocate de Facebook, acest consimțământ este valabil ca temei juridic al prelucrării datelor (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD). Noi utilizăm Facebook numai în măsura în care v-ați dat un consimțământ. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.
Cu plăcere vă puteți să vă adresați nouă, dacă acest lucru privește date prelucrate prin răspunderea noastră proprie, și să vă revendicați drepturile care va revin ca persoană vizată față de noi. Dacă se referă însă la acele prelucrări, care au loc doar în domeniul de responsabilitate al Facebook, vă menționăm că posibilitățile noastre în ceea ce privește exercitarea drepturilor dumneavoastră sunt restricționate, și să vă adresați la serviciile corespunzătoare ale Facebook.

15. Link-uri social media

Unele dintre paginile noastre de internet conțin link-uri către alte pagini de internet, de exemplu Facebook, Instagram, Twitter, Xing și LinkedIn. Aici este vorba doar despre link-uri și nu plug-in-uri. Răspunderea pentru funcționarea în conformitate cu protecția datelor trebuie garantată prin respectivul furnizor. Nu avem nicio influență în ce măsură operatorii respectă prevederile privind protecția datelor. Dacă doriți mai multe informații despre prelucrarea datelor prin ei, găsiți acesta în respectivele declarații de protecție a datelor pe paginile de internet ale acestor furnizori.

C. Prelucrarea datelor în colaborare cu parteneri de afaceri

Pentru prelucrarea datelor în colaborarea cu parteneri de afaceri se aplică în completare declarația de protecție a datelor pentru parteneri de afaceri. Aceasta o găsiți aici.

O listă a companiilor asociate puteți accesa aici.

D. Prelucrarea datelor în procedura de candidatură

Pentru procedura de candidatură se aplică în completare declarație de protecție a datelor pentru procedura de candidatură. Aceasta o găsiți aici.

O listă a companiilor asociate puteți accesa aici.

E. Modificări ale acestei declarații de confidențialitate

Pentru a ne asigură ca indicațiile noastre privind protecția datelor corespund întotdeauna specificațiilor legale actuale, ne rezervăm dreptul a efectua modificări în orice moment. Acest lucru se aplică și pentru cazul în care indicațiile privind protecția datelor trebuie adaptate la ofertele și serviciile noi sau revizuite.

În cazul în care aveți întrebări sau sugestii cu privire la prezenta declarație de protecție a datelor, ne puteți contacta; ne bucurăm că ne încredințați datele dumneavoastră.

Versiune: 08.09.2022