Sistem de Management Integrat la Dussmann

Planificată, organizată, monitorizată, analizată și dezvoltată continuu

Când utilizați serviciile noastre, doriți să vă asigurați că lucrăm în mod fiabil, eficient și respectăm legile aplicabile. Și, mai presus de toate, doriți ca calitatea să fie de top. Pentru a ne asigura că obţineţi exact ceea ce doriţi de la Dussmann de fiecare dată, oriunde în România şi în lume, respectăm standardele de calitate certificate.

De asemenea, lucrăm în mod constant la rafinarea și dezvoltarea în continuare a proceselor noastre operaționale și a produselor și serviciilor noastre pentru a vă servi mai bine. Practicile noastre holistice de management al calității asigură că acest proces continuu de analiză, îmbunătățire și avansare este implementat în mod consecvent în întreaga companie. Și asta înseamnă că vom continua să fim un partener de încredere pentru tine - acum și în viitor.

Sistem de Management Integrat

Calitatea nu este din întâmplare

Dussmann are un sistem de management integrat care asigură implementarea standardizată a aspectelor organizaționale legate de calitate, securitatea și sănătatea în muncă, mediu și energie.

Integrat în acest cadru nu înseamnă doar că cerințele pentru companie sunt reglementate în același timp. De asemenea, înseamnă că aceste aspecte se împletesc și lucrează împreună.

Sistemul nostru de management acoperă întreaga organizație și este o parte integrantă a activității noastre de zi cu zi.

Elementele cheie ale sistemului nostru de management includ stabilirea obiectivelor strategice pentru îmbunătățirea performanței noastre în ceea ce privește calitatea, securitatea și sănătatea în muncă, mediul și energia, responsabilități clare pentru a ne îndeplini sarcinile, procesele corporative standardizate, rutinele de testare, măsurare și analiză pentru a monitoriza performanța și rezultatele procesului, auditurile interne și procesele care vizează îmbunătățirea continuă, dezvoltarea în continuare a tuturor aspectelor relevante ale sistemului de management.

Sistemul nostru integrat de management reprezintă următoarele:

 • Procese corporative planificate și uniforme pentru toate serviciile

 • Proceduri de operare adecvate în relațiile noastre cu clienții, furnizorii, subcontractantul și angajații
 • Organizarea conformă din punct de vedere legal a proceselor noastre de afaceri

 • Luarea în considerare în mod consecvent a aspectelor relevante de sustenabilitate ecologică, socială și economică în toate activitățile noastre

 • Îmbunătățirea continuă a proceselor, serviciilor și produselor, precum și a performanței noastre energetice și de mediu și a serviciilor de sănătate și securitate la locul de muncă
 • Documentație conformă cu toate serviciile efectuate

Standarde înalte pentru sistemul nostru de management

Certificari EN ISO

Datorită sistemului nostru de management, asigurăm în mod eficient conformitatea cu cerințele legale și de altă natură relevante care se aplică SC DUSSMANN SERV ROMANIA S.R.L. Sistemul nostru de management este certificat în conformitate cu următoarele standarde:

 • DIN EN ISO 9001
 • DIN EN ISO 14001
 • DIN EN ISO 45001

iar adecvarea și funcția sa sunt revizuite periodic și evaluate de un organism independent de testare și certificare externă.

  Procese de afaceri eficiente și monitorizarea continuă a performanței și a rezultatelor

  Prin verificări, testări, monitorizări și analize în curs de desfășurare, verificăm în mod regulat fluxurile de lucru și rezultatele. Analiza aprofundată a discrepanțelor și gestionarea specifică a măsurilor ne ajută să obținem o calitate competitivă a produselor și serviciilor noastre, cu procese și utilizări extrem de eficiente ale resurselor.

  Managementul calitatii si asigurare calitatii

  Managementul calității este o componentă a sistemului nostru de management integrat, orientată într-o măsură semnificativă spre clienții noștri’ diverse cerințe și așteptări. Concentrarea noastră continuă asupra clienților noștri ne ajută să identificăm riscurile și oportunitățile din timp și să luăm măsuri în consecință, împreună cu protejarea și avansarea standardelor noastre înalte în domeniul calității produselor și serviciilor.

  Managementul mediului și managementul energiei

  Abordarea noastră în ceea ce privește managementul energiei și managementul mediului se bazează pe angajamentul nostru cultural de a proteja lumea naturală și mediul înconjurător prin manipularea responsabilă a resurselor și a materialelor pe care le folosim. Ne asigurăm că măsurăm și analizăm în permanență aspectele cheie de mediu și energetice legate de activitățile noastre, precum și că luăm măsuri specifice pentru îmbunătățirea continuă a performanței noastre energetice și de mediu.

  Sănătate și securitate operațională

  Condus de obiectivele de îmbunătățire continuă, adaptarea la lumea în continuă schimbare a muncii și crearea unui mediu de lucru sănătos, sigur și productiv pentru angajații noștri, ne concentrăm întotdeauna pe menținerea sănătății și protecției tuturor angajaților pe măsură ce își desfășoară serviciile zilnice. Realizăm acest lucru prin:

  • Prevenirea accidentelor, a bolilor profesionale și a bolilor generale la locul de muncă.
  • Proiectarea lucrărilor într-un mod care este potrivit pentru oameni (ergonomie)
  • Indicatori de înregistrare (cifre cheie) pentru a evalua eficacitatea și performanța sănătății și securității în muncă
  • Consilierea conducerii, a tuturor directorilor și a persoanelor autorizate cu privire la aplicarea sistemului nostru de management al sănătății și securității ocupaționale

  Procese de sistem de management sprijinite de software

  Sistemul nostru de management al proceselor de îmbrăcăminte este susținut prin utilizarea diferitelor aplicații IT, ceea ce ne permite să colectăm, să analizăm, să, și interpretați în mod eficient o multitudine de date relevante și trageți concluziile corecte pentru îmbunătățirea direcționată.

  Responsabilitatea managementului

  Conducerea executivă este responsabilă pentru sistemul nostru de management integrat. Acesta oferă resursele necesare pentru acest lucru și supraveghează implementarea consecventă a tuturor cerințelor asociate cu sistemul nostru de management.

  O parte din aceste eforturi este o revizuire anuală a managementului de către conducerea executivă, în care conducerea analizează și evaluează adecvarea, eficacitatea și, și maturitatea sistemului nostru de management și folosește acest lucru ca bază pentru a trage concluzii cheie cu privire la alinierea strategică și dezvoltarea ulterioară a companiei și a sistemului său de management.