Valori & Conformitate la Dussmann

Valorile noastre

Sistemul de valori Dussmann se bazează pe principii etice și acțiuni responsabile. Corectitudinea, integritatea, responsabilitatea socială, pasiunea și conștientizarea mediului formează baza culturii noastre corporative.

Integritate

Acțiunile noastre sunt caracterizate de integritate și conformitate consecventă cu legile și reglementările.

Conștiința ecologică

Dussmann îşi asumă responsabilitatea pentru protecţia resurselor naturale şi acordă atenţie produselor, proceselor şi structurilor care economisesc resurse şi care protejează mediul. Trăim sustenabilitatea.

Pasiune

Pasiunea este combustibilul culturii noastre corporative. Ne definește atitudinea de furnizor de servicii și ne inspiră afacerea.

Responsabilitate socială

În toate locațiile noastre, asigurăm respectarea drepturilor omului, protecția împotriva discriminării și respectarea diferitelor culturi și religii. Susținem coeziunea socială și comunitatea prin proiectele noastre de sponsorizare.

Corectitudine

Ne angajăm să acționăm corect și responsabil față de clienți, angajați, parteneri și societate.

Conformitatea si integritatea la Dussmann

La Dussmann, conformitatea înseamnă mult mai mult decât simpla respectare a legilor și a orientărilor interne. Ea constituie baza tuturor deciziilor și activităților noastre și este cheia integrității în acțiunile noastre ca afacere.

Conduita care demonstrează integritatea și respectarea regulilor este crucială pentru succesul continuu al companiei Dussmann. Avem toleranță zero față de corupție, practici concurențiale neloiale sau orice alte încălcări legale în activitățile noastre de afaceri. Toate acestea sunt prevăzute în Codul nostru de conduită.

Managementul conformității

Comportamentul conform în cadrul companiei este asigurat prin sistemul de management al conformității al Grupului Dussmann.

Acesta include toate măsurile pe care le luăm pentru a ne asigura că afacerea noastră respectă întotdeauna pe deplin legile aplicabile și regulile și principiile noastre interne. O abordare cuprinzătoare sprijină obiectivul nostru de a face o conduită responsabilă o parte durabilă a gândurilor și acțiunilor tuturor angajaților noștri.

Codul nostru de conduită. Responsabilitatea noastră.

Codul de Conduită al Grupului Dussmann stă la baza acțiunilor noastre responsabile față de colegi, parteneri de afaceri și societate în general. Ea stabilește principiile noastre ca reguli de conduită clare și obligatorii.

Ne așteptăm ca angajații, furnizorii și partenerii noștri de afaceri să se identifice cu principiile noastre etice și să acționeze în consecință.

Doriți să aflați mai multe despre Codul nostru de conduită?

Declarație politică privind respectarea drepturilor omului

Ne angajăm să respectăm drepturile omului de-a lungul întregului nostru lanț valoric. Ne asumam foarte serios responsabilitatea pentru angajatii nostri si responsabilitatea pentru minimizarea impactului afacerii noastre asupra mediului.

Această declarație de politică privind respectarea drepturilor omului a fost elaborată în conformitate cu Principiile directoare ale Organizației Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului. Acesta completează Codul de Conduită și Politica de Sustenabilitate al Grupului Dussmann. Obligațiile societății care se ocupă de diligența necesară în ceea ce privește drepturile omului și mediul fac obiectul unei monitorizări continue.

Declarația noastră completă privind respectarea drepturilor omului poate fi găsită ca document aici.

Sistemul de denunțători al Grupului Dussmann

Angajații pot raporta în orice moment încălcări ale codului nostru de conduită către sistemul confidențial de denunțători al Grupului Dussmann. Părțile externe și partenerii de afaceri pot, de asemenea, să transmită rapoarte prin intermediul canalelor corespunzătoare, dacă există indicii specifice de încălcare. Toate rapoartele primite sunt supuse unei revizuiri și urmăriri riguroase. Pe tot parcursul procesului, ne propunem să asigurăm o procedură echitabilă pentru a proteja denunțătorul, persoanele afectate și alte persoane care ar putea fi implicate. Există toleranță zero față de discriminarea persoanelor, care contribuie la asigurarea conformității la Dussmann. Cei afectați sunt prezumați nevinovați, cu excepția cazului în care și până când se dovedește că a avut loc o încălcare. Toate rapoartele sunt tratate ca fiind strict confidentiale.

Trimite un mesaj

Puteți trimite rapoarte de încălcări la departamentul de conformitate al Grupului Dussmann prin e-mail.

Mediatorul Grupului Dussmann

Pe lângă departamentul de conformitate, mediatorul nostru extern acceptă, de asemenea, rapoarte privind posibile încălcări grave și efectuează o evaluare independentă.

Jesko Trahms, avocatul care servește ca ombudsman, este obligat să asigure confidențialitatea și nu împărtășește informații cu departamentul de conformitate relevant pentru prelucrare, cu excepția consimțământului expres. La cerere, informațiile pot fi, de asemenea, partajate anonim.

Jesko Trahms
Mediator
BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Zielstattstraße 40, 81379 Munich
+49 89 74325234

Jesko Trahms se prezintă pe sine și munca sa.